Werkwijze

Met gebruikmaking van laagdrempelige ontmoetingen wordt de informatiebehoefte geïnventariseerd. Na deze inventarisatie wordt een voorlichtingsprogramma opgesteld. Thema’s die vaak worden genoemd en ook een terugkerend karakter hebben liggen vooral op het gebied van voorzieningen voor ouderen in de breedste zin van het woord. Van gezonder bewegen tot veranderingen die vanuit de overheid invloed hebben op deze doelgroep.

Naar aanleiding van deze laagdrempelige ontmoetingen vertalen wij de behoeften in vraaggerichte en op maat gesneden activiteiten. In deze activiteiten zullen de deelnemers, behalve dat ze diverse tips en adviezen krijgen, elkaar in ontspannen maar motiverende sfeer ontmoeten om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Ook zullen zij over hun problemen praten om daar samen een oplossingsrichting voor te vinden.

Naast ontmoeting organiseert Marhaba verschillende activiteiten om deze doelgroep te stimuleren een actieve bijdrage te leveren en een positie in de Nederlandse samenleving te nemen.

Marhaba heeft dankzij een nauwe samenwerking met anderen beschikking over ruimtes in Geuzenveld waar vanuit zij haar activiteiten kan uitvoeren.

De samenwerking met Stadgenoot heeft gezorgd voor het gebruik kunnen maken van de Buurtentree in de Goeman Borgesiusstraat. Ook heeft de samenwerking met Stichting Eigenwijks ervoor gezorgd dat er gebruik gemaakt kan worden van het Huis van de Wijk om een aantal van onze activiteiten uit te kunnen voeren.

Het geniet onze voorkeur om als Stichting vanuit één vaste locatie in Geuzenveld alle activiteiten aan onze doelgroep te kunnen bieden. Maar wegens gebrek hieraan zijn wij op dit moment tevreden met bovengenoemde samenwerkingsverbanden om onze doelgroep van dienst te kunnen zijn. Marhaba blijft wel zoeken naar mogelijkheden om een vaste locatie voor de genoemde activiteiten te vinden.