Nieuws

Voor een veilige en leefbare woon- en leefomgeving

Welkom

Marhaba (betekent welkom in het Arabisch) is in 2006 opgericht door enkele Amsterdammers van Marokkaanse origine. De oprichters van de stichting hadden het gevoel dat verschillende groepen volkomen langs elkaar heen leefden.

In dit perspectief is de bewonersgroep opgericht. Het achterliggende idee hierbij was dat onze organisatie met haar activiteiten niet alleen een bijdrage zou leveren aan een beter leef- en woonmilieu maar ook aan de persoonlijke ontplooiing van betrokkenen in de Nederlandse samenleving.

Persoonlijke aandacht en behoud van de eigen culturele identiteit zijn onze uitgangspunten.

Doelstelling

Zoals hierboven kort geschetst, streeft Marhaba naar een veilige en leefbare woon- en leefomgeving in bredere zin. In dit kader wil onze organisatie een bijdrage leveren aan de dialoog tussen diverse bewoners en bewonersgroepen met verschillende achtergronden.

Organisatie

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie. Het aanspreekpunt van Marhaba bestaat uit een drietal, dat als spreekbuis en gesprekspartner fungeren. Deze actieve vrijwilligers ontvangen geen beloning. Verder helpen verschillende vrijwilligers tijdens het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

Activiteiten Foto's
Previous
Next